Diensten

RUIM 37 JAAR ACTIEF ALS BUSINESS INFORMATIE ANALIST

Mijn naam is Johan Fleuren. Ik ben sinds 1986 als business informatie analist gespecialiseerd in de procesinrichting, informatisering en automatisering van de bedrijfsvoering bij de financiële dienstverleners, in het bijzonder verzekeringsmaatschappijen.
Ik heb altijd geopereerd op het snijvlak tussen business en IT.

Mijn ervaring strekt van het verkennen van verbeteringen en aandragen van ideeën, tot het ophalen en analyseren, en prioriteren van requirements, tot het maken van ontwerpen in alle gradaties van detaillering.

De rode draad in mijn loopbaan is dat ik functionele behoeften in eerste aanleg fijnmazig analyseer door het probleemveld grondig te verkennen. Vervolgens vertaal ik de behoeften naar eisen, wensen, en randvoorwaarden. Op basis hiervan ga ik in samenspraak met ICT, architecten en (verzekerings-)specialisten op zoek naar de best haalbare oplossing(en). Het creëren van draagvlak is daarbij de kritische succesfactor. Als de oplossing in zicht is, maak ik daarvan het functioneel detailontwerp, en stel ik waar nodig technische specificaties op.

Ik ben een analyticus met een groot inlevingsvermogen. Mijn kernkwaliteit is met name mijn gecombineerde kennis en ervaring van de processen, datahuishouding, ICT, bedrijfsvoering en producten. Ik ben typisch van de inhoud, die heel gestructureerd en secuur te werk gaat. Ik ben goed in staat om proces- en producteigenaren te overtuigen, en mee te nemen in alle relevante facetten in het analyse- en testtraject.

Ik heb zo’n 10 jaar ervaring met werken volgens Agile (SAFe)/ Scrum in een DevOps omgeving in de rol van business informatie analist en product owner.